İçeriğe geç

Hakkımızda

    Protestan Kiliseleri Birliği Vakfı (PKBV), İstanbul Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/12/2023 tarihli kesinleşen 17.10.2023 tarih veE: 2023/154 K: 2023/755 sayılı kararı ve 23.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de ilanı ile faaliyete başlamıştır.

      Vakfımız, Birleşmiş Milletler Anayasası, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin çok taraflı Avrupa Sözleşmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türk Mevzuatına uygun olarak Protestan inancına mensup olan T.C vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden aynı inançtaki yabancıların dini ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.  İncil inancı evrensel bir inançtır ve hiçbir dil, milliyet veya kültür ayrımı gözetmez. Vakfımız bünyesindeki topluluklar Türkçe ibadet eder ve Türkiye’nin milli ve kültürel değerlerini yaşar.