İçeriğe geç

Konsiller

Hristiyanlık tarihini oluşturan sayısız olaylar arasında, ekümenik konsiller kesinlikle en önemlilerindendir. Ekümenik konsiller -ya da konseyler- her bölgedeki kilise önderlerinin katıldığı toplantılardı. Bu toplantılarda tüm Hristiyan dünyasını ilgilendiren önemli konular ele alınırdı. Ve bu konseylerin hepsi bugünkü Türkiye topraklarında gerçekleşti.

  • İznik Konseyi’nde (M.S. 325) İsa’nın İncil’de aktarılan ilahi kimliği ve tanrılığıyla çelişen öğretiler reddedildi. 
  • 1. İstanbul Konseyi’nde (M.S. 381) benzer teolojik konular ve kilise yönetimiyle ilgili konular konuşuldu.
  • Efes Konseyi’nde (M.S. 431) yine İsa’nın kimliği ile ilgili İncil’e aykırı olan öğretiler reddedildi.
  • Kadıköy Konseyi’nde (M.S. 451) İsa’nın hem insan hem de Tanrı olmasıyla ilgili konular İncil ışığında ele alındı.
  • 2. İstanbul Konseyi’nde (M.S. 553) çeşitli öğretiler sapkın ilan edilip reddedildi.
  • 3. İstanbul Konseyi’nde (M.S. 680-681) İsa’nın ilahi ve insani iradeleri ile İncil ışığında ele alındı.
  • 2. İznik Konseyi’nde ikonalar (İsa, Meryem ve azizlerin resimleri) ile ilgili kararlar verildi.

Birinci İstanbul Konsili’nin toplanıldığı Aya İrini Kilisesi günümüzde hala ayaktadır.

İznik Konsili’nin toplanıldığı Ayasofya Kilisesi günümüzde cami olarak varlığını sürdürüyor.

Birinci İstanbul Konsili’ne katılan Nenizili Gregorios

İznik Konsili’ne katılan kilise liderleri ve aldıkları kararlar.