İçeriğe geç

Kutsal Kitap’ta Türkiye

Giriş

Günümüzde Hristiyanlık ile ilişkilendirilmese de, ülkemiz Hristiyanlık tarihi açısından çok büyük bir önem taşıyor. Öyle ki Türkiye’nin hangi bölgesine gidersek gidelim yeraltında ve yerüstünde tarihi kilise binaları ile karşılaşıyor, her yeni arkeolojik çalışma sonrasında, bu topraklarda doğmuş, yaşamış, yayılmış Hristiyanlık ile ilgili bulguları keşfediyoruz. Bu kısa makalelerin amacı günümüz Türkiye sınırları içindeki toprakların Hristiyanlığın filizlendiği ve dünyaya bu diyardan yayıldığını görebilirsiniz.

Hristiyanların Tanrı’nın sözü olarak ele aldıkları “Kutsal Kitap”, Tevrat, Zebur, peygamberlerin yazıları, ve İncil’den oluşur. Kutsal Kitap’ın ilk bölümlerindeki olayların kayda değer bir kısmı bugünkü Türkiye topraklarında gerçekleşmiş olsa da (örneğin Nuh’un gemisinin tufanda oturduğu Ağrı Dağı ), biz bu yazımızda İncil içerisinde günümüz Türkiye toprakları içerisinde gerçekleşen hadiseleri ele alacağız. Onların da en önemlileri şunlardır:

Kutsal Kitap’ta Türkiye

  • “Mesihçi” anlamına gelen “Hristiyan” kelimesi ilk kez Antakya’da kullanılmaya başladı.
  • Hristiyanlığı yaymak amacıyla farklı uluslara giden ilk insanlar da Antakya Kilisesi’nden çıktı.
  • Elçi Pavlus’un İncil’de geçen yolculuklarının büyük bir kısmı günümüz Türkiye topraklarında geçti.
  • İncil’in bir çok bölümü, günümüz Türkiye topraklarında yaşamış Hristiyanlara yazılmış mektuplardır.
  • İncil’in son bölümü (Vahiy bölümü) Ege bölgesinde yer alan 7 farklı şehirdeki kiliselerden bahseder.

Hatay merkeze yakın olan Saint Pierre (yani Aziz Petrus) Kilisesi dünyanın en eski kilise binalarından biri. Elçi Pavlus’un yolculukları.

11 Tevrat, Yaratılış 8:4

22 İncil, Elçilerin İşleri 11:25-26

33 İncil, Elçilerin İşleri 13:1-3 ve devamı

44 Ör. İncil, Elçilerin İşleri 13-14, 19-20

55 Ör. Galatyalılar, Efesliler, Koloseliler, 1. Petrus
6 İncil, Vahiy 2-3

Vahiy bölümünde geçen yedi şehir.